ECweb Hosting Usluga smještaja web stranica

Napravljena nadogradnja PHP-a

Napravljena nadogradnja PHP-a na verziju 5.3.8. Molimo korisnike da provjere izvršavanje svojih skripti i usklade ih sa novom verzijom. Nadogradnju smo morali napraviti zbog sigurnosnih propusta u prethodnoj verziji.